ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
 ที่อยู่ติดต่อ

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 หมายเลขโทรศัพท์ 02-5613480, 02-5613484 ต่อ 5
 หมายเลขโทรสาร 02-5791546
 ที่อยู่อีเมลล์ fsoccci@ku.ac.th
 Facebook https://web.facebook.com/official.Geography.KU
   แผนที่

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900