ข่าวประกาศ
หน้าที่ จาก 3 จำนวนข้อมูลทั้งหมด 45
ลำดับ ข่าวประกาศล่าสุด
1.  image ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) image 
ประกาศเมื่อ: 2022-08-08 09:23:45  
2.  image ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ 1 image  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2565
ประกาศเมื่อ: 2022-08-03 14:27:42  
3.  image ศูนย์ สอวน. รับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศอินโดนีเซีย 2566. image  มาแล้ว...มาแล้ว รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ภาคกลางตอนบน
ประกาศเมื่อ: 2022-06-11 08:20:06  
4. ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกท่าน ถ้านิสิตมี username password และที่ปรึกษา ให้เข้ามาลงทะเบียนข้อมูลของตนเอง @ https://service-soc.ku.ac.th/ ถ้ายังไม่มีใจเย็น ๆ คุณจะได้ในภายหลัง นิสิตทุกคนต้องไปงานนิสิตพบที่ปรึกษา เสาร์ที่ 25 มิถุนายน นี้ 
ประกาศเมื่อ: 2022-04-19 10:53:45  
5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ (IGEO) ผู้สอบผ่านและเป็นตัวแทนศูนย์ฯ เข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ในวันที่ 8-13 พฤกษภาคม 2565
ประกาศเมื่อ: 2022-02-21 12:09:02  
6. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์ฯ ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคกลางตอนบน image
ประกาศเมื่อ: 2020-12-12 13:21:12  
7. ภาควิชาภูมิศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน image
ประกาศเมื่อ: 2020-10-13 11:46:20  
8. โครงการนิสิตพบที่ปรึกษา 19 กรกฏาคม 2563 image
ประกาศเมื่อ: 2020-07-13 07:11:23  
9. #นิสิตรหัส63 เป็นต้นไป เรื่อง การลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน image นิิสิตรหัส 63 เป็นต้นไป ต้องเรียนภาษาอังกฤาให้ครบ 9 หน่วยกิต โดยไม่สามารถเทียบโอนคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษใดๆ เป็นหน่วยกิตได้ (NO EXEMPTION)
ประกาศเมื่อ: 2020-06-19 09:35:36  
10. Download คู่มือนิสิตภูมิศาสตร์ ภาคปกติและภาคพิเศษ นิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบัน สามารถ Download คู่มือนิสิตและแบบฟอร์มต่างๆ ตามรายละเอียด
ประกาศเมื่อ: 2020-06-15 18:08:30  
11. ประกาศ เรื่องใบรับรองตาบอดสี นิสิตภาคภูมิศาสตร์ทุกคนทั้งนิสิตภาคปกติและนิสิตโครงการพิเศษ ต้องส่งใบรับรองแพทย์จากการตรวจตาบอดสีโดยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น การเขียนระบุเพิ่มเติมใดๆ ด้วยตนเองในใบรับรองแพทย์ถือเป็นการปลอมแปลงเอกสาร 
ประกาศเมื่อ: 2020-05-12 15:26:06  
12. ประชาสัมพันธ์ โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ image
ประกาศเมื่อ: 2020-05-09 09:06:02  
13. องค์ความรู้และความเป็นศาสตร์ของสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประกาศเมื่อ: 2020-03-31 16:22:24  
14. ประกาศ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน image
ประกาศเมื่อ: 2020-01-20 16:30:14  
15. ประกาศรายชื่อตัวแทนของโรงเรียนในเขตภาคกลางตอนบน เข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ
ประกาศเมื่อ: 2020-01-14 11:50:55  
16. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ 2 ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในเขตภาคกลางตอนบนเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ
ประกาศเมื่อ: 2020-01-05 21:55:52  
17. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ 2 ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในเขตภาคกลางตอนบนเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ศูนย์ สอวน.วิชาภูมิศาสตร์ภาคกลางตอนบน
ประกาศเมื่อ: 2020-01-05 21:53:42  
18. ประกาศรายละเอียดการเข้าค่ายอบรมความรู้ทางภูมิศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 โปรดดูรายละเอียดในไฟล์แนบ
ประกาศเมื่อ: 2019-11-20 19:38:26  
19. ร่วมเป็นนิสิตกับภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ TCAS-2563 image
ประกาศเมื่อ: 2019-11-12 10:38:58  
20. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ 1 โครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2562
ประกาศเมื่อ: 2019-11-08 14:22:17  
21. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ 1 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 image
ประกาศเมื่อ: 2019-10-22 13:55:36  
22. ขอแสดงความยินดีกับบิณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่าน
ประกาศเมื่อ: 2019-10-05 11:00:58  
23. จำหน่าย E-Book หนังสือการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ แต่งโดย รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
ประกาศเมื่อ: 2019-05-14 11:31:01  
24. ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เปิดรับลงทะเบียนพร้อมโอนเงินตั้งแต่วันนี้ถึง ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
ประกาศเมื่อ: 2018-11-26 08:01:32  
25. เอกสารและรายละเอียดขั้นตอนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ 1 และได้รับคัดเลือกเข้าค่ายอบรมความรู้ทางภูมิศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม
ประกาศเมื่อ: 2018-11-19 19:20:57  
26. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ 1 และได้รับคัดเลือกเข้าค่ายอบรมความรู้ทางภูมิศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม
ประกาศเมื่อ: 2018-11-19 11:41:20  
27. ประชาสัมพันธ์ ระบบส่งเสริมการมีงานทำ (jobsa)
ประกาศเมื่อ: 2018-11-15 21:10:21  
28. ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและกำหนดการส่งเอกสารยืนยันการกู้ยืมของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศเมื่อ: 2018-11-15 20:59:44  
29. แจ้งแผนที่การเดินทางในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระหว่างเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2561
ประกาศเมื่อ: 2018-11-01 15:47:36  
30. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ 1 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2561 image วันเวลาสอบข้อเขียน: วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. 2. สถานที่สอบ: ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 9 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ประกาศเมื่อ: 2018-10-19 14:28:30  
31. แจ้งเตือน การเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2562 กำหนดส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร การเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2562 ภายในวันจันทร์ที่ 15 ตค 2561
ประกาศเมื่อ: 2018-10-12 20:26:56  
32. ประกาศรับสมัครนักเรียนในระดับมัยธมศึกษาตอนปลาย สังกัดโรงเรียนในเขตภาคกลางตอนบน เข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2562 image เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 กันยายน– 15 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ให้ส่งแบบฟอร์มใบสมัคร และสลิปโอนเงินค่าสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561
ประกาศเมื่อ: 2018-08-25 22:50:27  
33. ตำราวิชา 01451151 การอ่านแผนที่ image นิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชดังกล่าว ติดต่อ รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
ประกาศเมื่อ: 2018-04-26 11:22:55  
34. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ image ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 12 มีนคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561
ประกาศเมื่อ: 2018-04-07 00:01:59  
35. ประกาศเรื่องการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 image
ประกาศเมื่อ: 2018-03-17 20:50:34  
36. ทุนสนับสนุนการวิจัยคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ image เปิดรับสมัครอาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สนใจขอรับการสนับสนุนทุนการทำวิจัยจำนวน 3 ทุน ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศเมื่อ: 2018-02-20 00:22:13  
37. ข่าวประกาศสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ฯ เข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ฯ เข้าร่วมแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2561
ประกาศเมื่อ: 2018-02-14 11:54:51  
38. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ 2 image ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้แทนศูนย์ สอวน.วิชาภูมิศาสตร์ภาคกลางตอนบน
ประกาศเมื่อ: 2018-01-25 21:11:59  
39. กำหนดการการอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก เขตภาคกลางตอนบน image
ประกาศเมื่อ: 2017-12-26 00:37:14  
40. ประกาศรายละเอียดการเข้าค่ายอบรมความรู้ทางภูมิศาสตร์ image ระหว่างวันที่ 3 – 7 มกราคม 2561 จัดโดยภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้แทนศูนย์ สอวน.วิชาภูมิศาสตร์ภาคกลางตอนบน
ประกาศเมื่อ: 2017-12-21 23:21:48  
41. นิสิตภูมิศาสตร์ตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไปที่ประสงค์ขอเรียนร่วม ให้ดำเนินการยื่นคำร้องได้ระหว่างวันที่ 18 ธ.ค. 2560 ถึง 5 ม.ค. 2561 ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐ และเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป
ประกาศเมื่อ: 2017-12-16 22:42:13  
42. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ 1 โครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2561 image ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ 1 และได้รับคัดเลือกเข้าค่ายอบรมความรู้ทางภูมิศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3 – 7 มกราคม 2561
ประกาศเมื่อ: 2017-12-04 21:55:24  
43. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ 1 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2561 image ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้แทนศูนย์ สอวน.วิชาภูมิศาสตร์ภาคกลางตอนบน
ประกาศเมื่อ: 2017-11-24 13:47:20  
44. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ 1 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2561 image ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้แทนศูนย์ สอวน.วิชาภูมิศาสตร์ภาคกลางตอนบน
ประกาศเมื่อ: 2017-11-20 09:45:20  
45. ประกาศรับสมัครนักเรียนในระดับมัยธมศึกษาตอนปลาย สังกัดโรงเรียนในเขตภาคกลางตอนบน เข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2561 image โรงเรียนในเขตภาคกลางตอนบนจำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี และปทุมธานี เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2560 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ภาควิชาภูมิศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 089 482 4255
ประกาศเมื่อ: 2017-09-29 18:07:33  
หน้าที่ จาก 3 จำนวนข้อมูลทั้งหมด 45

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900